Wyróżnienie za realizację i upowszechnianie projektu

Z radością i dumą informujemy, że Biuro Edukacji Szkolnej i Młodzieży Erasmus+ uznało projekt Speak up, even if your voice shakes za wyróżniający się wysoką jakością podczas oceny raportów końcowych. W dniach 5 - 6 lutego 2020 w Warszawie odbyło się szkolenie Podziel się sukcesem programu Erasmus+, w czasie którego koordynator projektu p. prof. Joanna Lisewska przedstawiła prezentację promującą Speak up i odebrała wyróżnienie dla VI Liceum Ogólnokształcącego za realizację i upowszechnianie projektu. Całemu zespołowi projektowemu serdecznie dziękujemy i gratulujemy sukcesu!

Lista najlepszych projektów KA2 zrealizowanych przez polskich koordynatorów znajduje się na stronie partnerstw strategicznych Edukacji Szkolnej https://erasmusplus.org.pl/akcje/akcja-2-edukacja-szkolna/ w zakładce Projekty na 5+

Europejskie Odznaki Jakości

Z radością informujemy, że Krajowe Biura eTwinning w Niemczech, Polsce, Słowenii i we Włoszech wyróżniły projekt Speak Up Debating Society Krajowymi Odznakami Jakości. Projekt otrzymał także Europejskie Odznaki Jakości. Wszystkim nagrodzonym nauczycielom i uczniom serdecznie gratulujemy. Chcielibyśmy też szczególnie podziękować pani profesor A. Calo' z IIS Don Milani, która 25 października 2019 przedstawiała nasze projekty na europejskiej konferencji eTwinning, która w tym roku odbyła się w Mandelieu-la-Napoule we Francji.

Drugie międzynarodowe spotkanie projektowe

Miasto: Bydgoszcz, Polska

Data: 23 - 26 maja 2019

Miejsce spotkania: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6

Adres: ul. Staszica 4, 85-014 Bydgoszcz, Polska

Podsumowujące spotkanie nauczycieli zaangażowanych w projekt "Speak up, even if your voice shakes" odbyło się 24 i 25 maja w Bydgoszczy. Program spotkania obejmował ewaluację projektu oraz przygotowanie wstępnej wersji raportu końcowego. Omówiona została praca zespołu na platformie eTwinning, a p. prof. Gregor Anželj z Gimnazija Bežigrad stworzył dokument podsumowujący dwa lata w projekcie. Zapraszamy do odwiedzenia stron naszych Twinspace: Speak up, even if your voice shakes i Speak Up Debating Society.