Europejskie Odznaki Jakości i Speak Up Debating Society

Trwa dobra passa naszego zespołu projektowego. W październiku wszystkie szkoły otrzymały Europejskie Odznaki Jakości za "Speak up, even if your voice shakes." Od września 2018 realizujemy kolejny projekt eTwinning "Speak Up Debating Society." Aby odwiedzić Twinspace projektu, kliknij tutaj lub na logo po prawej stronie.

Krajowa Odznaka Jakości eTwinning 2018

Miło nam poinformować, że Krajowe Biura eTwinning Niemiec, Polski, Słowenii i Włoch przyznały Krajowe Odznaki Jakości uczniom i nauczycielom pracującym w roku szkolnym 2017/2018 na Twinspace "Speak up, even if your voice shakes." Zapraszamy do zapoznania się z efektami naszej pracy klikając na logo eTwinning po prawej stronie. Całemu zespołowi "Speak up'a" gratulujemy i serdecznie dziękujemy!

Druga wymiana młodzieży

Miasto: Gragnano, Włochy

Data: 16 - 24 marca 2018

Miejsce spotkania: Istituto di Istruzione Superiore don Lorenzo Milani

Adres: Via Quarantola, 6, 80054 Gragnano NA, Italy

W piątek 16 marca Liceum im. don Lorenzo Milani w Gragnano było gotowe na przyjęcie trzech delegacji ze szkół partnerskich biorących udział w projekcie Erasmus+ KA2 "Speak up, even if your voice shakes." Tematem przewodnim drugiej mobilności był Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Od 16 do 24 marca sześciu nauczycieli i osiemnastu uczniów (dwóch nauczycieli i sześciu uczniów z każdego kraju) z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy (Polska), Hebbelschule Kiel w Kiel (Niemcy) i z Gimnazija Bežigrad w Lublanie (Słowenia) w towarzystwie włoskich partnerów, uczniów i nauczycieli, poznawało dziedzictwo kulturowe Włoch: materialne, niematerialne i naturalne. Uczniowie Liceum im. don Lorenzo Milani pełnili rolę przewodników w czasie wizyty w Pompejach, Villas Stabiae i Sorrento. Licealiści z Polski, Niemiec i Słowenii  poznali także włoskie regionalne tańce ludowe i nauczyli się przygotowywać lokalne potrawy. Ponadto, podczas pobytu w Gragnano wszyscy uczniowie z czterech krajów partnerskich wzięli udział w warsztatach poświęconych wystąpieniom publicznym i debatom. W czasie warsztatów uczniowie pracowali w grupach międzynarodowych i stworzyli produkty finałowe mobilności: prezentacje multimedialne przedstawione w czasie uroczystego zakończenia wymiany w audytorium Liceum im. don Lorenzo Milani w obecności Dyrektora Szkoły, nauczycieli, uczniów, rodziców i przedstawicieli władz lokalnych. Tego wieczoru uczniowie przedstawili także regionalne tańce włoskie, polski, słoweński oraz niemiecki i przygotowali międzynarodowy bufet.

W czasie wymiany uczniowie rozwinęli kompetencje komunikacyjne i społeczne. Współpraca z rówieśnikami z innych europejskich krajów uświadomiła im, że istniejące między nami różnice wzbogacają nas i nie powinny nas od siebie oddalać. Jest to główny końcowy cel projektu, który my, nauczyciele, chcemy uzyskać: pokazać uczniom jak nawiązywać i utrzymywać pozytywne relacje międzykulturowe.