Druga wymiana młodzieży

Miasto: Gragnano, Włochy

Data: 16 - 24 marca 2018

Miejsce spotkania: Istituto di Istruzione Superiore don Lorenzo Milani

Adres: Via Quarantola, 6, 80054 Gragnano NA, Italy

W piątek 16 marca Liceum im. don Lorenzo Milani w Gragnano było gotowe na przyjęcie trzech delegacji ze szkół partnerskich biorących udział w projekcie Erasmus+ KA2 "Speak up, even if your voice shakes." Tematem przewodnim drugiej mobilności był Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Od 16 do 24 marca sześciu nauczycieli i osiemnastu uczniów (dwóch nauczycieli i sześciu uczniów z każdego kraju) z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy (Polska), Hebbelschule Kiel w Kiel (Niemcy) i z Gimnazija Bežigrad w Lublanie (Słowenia) w towarzystwie włoskich partnerów, uczniów i nauczycieli, poznawało dziedzictwo kulturowe Włoch: materialne, niematerialne i naturalne. Uczniowie Liceum im. don Lorenzo Milani pełnili rolę przewodników w czasie wizyty w Pompejach, Villas Stabiae i Sorrento. Licealiści z Polski, Niemiec i Słowenii  poznali także włoskie regionalne tańce ludowe i nauczyli się przygotowywać lokalne potrawy. Ponadto, podczas pobytu w Gragnano wszyscy uczniowie z czterech krajów partnerskich wzięli udział w warsztatach poświęconych wystąpieniom publicznym i debatom. W czasie warsztatów uczniowie pracowali w grupach międzynarodowych i stworzyli produkty finałowe mobilności: prezentacje multimedialne przedstawione w czasie uroczystego zakończenia wymiany w audytorium Liceum im. don Lorenzo Milani w obecności Dyrektora Szkoły, nauczycieli, uczniów, rodziców i przedstawicieli władz lokalnych. Tego wieczoru uczniowie przedstawili także regionalne tańce włoskie, polski, słoweński oraz niemiecki i przygotowali międzynarodowy bufet.

W czasie wymiany uczniowie rozwinęli kompetencje komunikacyjne i społeczne. Współpraca z rówieśnikami z innych europejskich krajów uświadomiła im, że istniejące między nami różnice wzbogacają nas i nie powinny nas od siebie oddalać. Jest to główny końcowy cel projektu, który my, nauczyciele, chcemy uzyskać: pokazać uczniom jak nawiązywać i utrzymywać pozytywne relacje międzykulturowe.

Pierwsza wymiana młodzieży

  Miasto: Kiel, Niemcy

  Data: 1-9 grudnia 2017

  Miejsce spotkania: Hebbelschule Kiel

  Adres: Feldstrasse 177, 24106 Kiel

Pierwsze spotkanie projektowe "Speak up, even if your voice shakes" odbyło się w pierwszych dniach grudnia. Dwudziestu uczniów Hebbelschule Kiel gościło w swoich domach ośmiu uczniów z Polski, sześciu ze Słowenii i sześciu z Włoch.

Głównym celem mobilności było pogłębienie świadomości obywatelskiej i kompetencji międzykulturowych oraz wzrost wiedzy na temat kryzysu imigracyjnego w Europie. Uczniowie wzięli udział w warsztatach międzykulturowych, które poprowadziła pani Carol Sheehan, wykładowca uniwersytetu w Kiel. Ich głównym punktem było spotkanie z dwoma uchodźcami z Syrii, obecnie studentami uniwersytetu powoli integrującymi się z lokalną społecznością.

Końcowym produktem wymiany były pięciominutowe prezentacje przygotowane przez uczniów z wykorzystaniem narzędzi internetowych poznanych w czasie warsztatów ICT. W obecności rodziców, nauczycieli i dyrekcji Hebbelschule Kiel uczniowie w międzynarodowych grupach zaprezentowali swoje refleksje na temat uchodźców.

Pobyt w Kiel zapamiętamy jednak głównie ze względu na niezwykłą serdeczność naszych gospodarzy, nowo zawarte przyjaźnie, a także mroźny spacer nadbrzeżną promenadą w Kiel, wizytę w przeuroczej Lubece i świąteczny gwar jarmarków bożonarodzeniowych.

Pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe dla koordynatorów

  Miasto: Gragnano, Włochy        Data: 5 - 8 listopada 2017

  Miejsce  spotkania 1: Istituto Di Istruzione Superiore
  Don Lorenzo Milani

  Adres: Via Quarantola, 6, 80054 Gragnano NA, Italy

  Miejsce spotkania 2: Hotel Parco Conference Room

  Adres: Strada Statale 366 Per Agerola, 80054 Gragnano NA, Italy

Spotkanie projektowe we Włoszech było wyjątkowe z wielu powodów. Po raz pierwszy osobiście spotkali się nauczyciele koordynatorzy ze wszystkich szkół partnerskich. W czasie wizyty w Gragnano spotkaliśmy się z ogromną życzliwością ze strony naszych gospodarzy, Dyrektora Szkoły, nauczycielek z włoskiego zespołu projektowego "Speak up"  i uczniów biorących w nim udział. Zostaliśmy także bardzo ciepło przyjęci przez Burmistrza miasta, pana Paolo Cimmino.

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

  1. Początek