Pierwsza wymiana młodzieży

  Miasto: Kiel, Niemcy

  Data: 1-9 grudnia 2017

  Miejsce spotkania: Hebbelschule Kiel

  Adres: Feldstrasse 177, 24106 Kiel

Pierwsze spotkanie projektowe "Speak up, even if your voice shakes" odbyło się w pierwszych dniach grudnia. Dwudziestu uczniów Hebbelschule Kiel gościło w swoich domach ośmiu uczniów z Polski, sześciu ze Słowenii i sześciu z Włoch.

Głównym celem mobilności było pogłębienie świadomości obywatelskiej i kompetencji międzykulturowych oraz wzrost wiedzy na temat kryzysu imigracyjnego w Europie. Uczniowie wzięli udział w warsztatach międzykulturowych, które poprowadziła pani Carol Sheehan, wykładowca uniwersytetu w Kiel. Ich głównym punktem było spotkanie z dwoma uchodźcami z Syrii, obecnie studentami uniwersytetu powoli integrującymi się z lokalną społecznością.

Końcowym produktem wymiany były pięciominutowe prezentacje przygotowane przez uczniów z wykorzystaniem narzędzi internetowych poznanych w czasie warsztatów ICT. W obecności rodziców, nauczycieli i dyrekcji Hebbelschule Kiel uczniowie w międzynarodowych grupach zaprezentowali swoje refleksje na temat uchodźców.

Pobyt w Kiel zapamiętamy jednak głównie ze względu na niezwykłą serdeczność naszych gospodarzy, nowo zawarte przyjaźnie, a także mroźny spacer nadbrzeżną promenadą w Kiel, wizytę w przeuroczej Lubece i świąteczny gwar jarmarków bożonarodzeniowych.

Pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe dla koordynatorów

  Miasto: Gragnano, Włochy        Data: 5 - 8 listopada 2017

  Miejsce  spotkania 1: Istituto Di Istruzione Superiore
  Don Lorenzo Milani

  Adres: Via Quarantola, 6, 80054 Gragnano NA, Italy

  Miejsce spotkania 2: Hotel Parco Conference Room

  Adres: Strada Statale 366 Per Agerola, 80054 Gragnano NA, Italy

Spotkanie projektowe we Włoszech było wyjątkowe z wielu powodów. Po raz pierwszy osobiście spotkali się nauczyciele koordynatorzy ze wszystkich szkół partnerskich. W czasie wizyty w Gragnano spotkaliśmy się z ogromną życzliwością ze strony naszych gospodarzy, Dyrektora Szkoły, nauczycielek z włoskiego zespołu projektowego "Speak up"  i uczniów biorących w nim udział. Zostaliśmy także bardzo ciepło przyjęci przez Burmistrza miasta, pana Paolo Cimmino.

Czytaj więcej...

Początek


Erasmus+ KA 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

“Speak up, even if your voice shakes” 2017-1-PL01-KA219-038569_1

Projekt Erasmus + KA2  “Speak up, even if your voice shakes”  jest skierowany do uczniów i nauczycieli następujących szkół:

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy

Istituto di Istruzione Superiore don Lorenzo Milani” z Gragnano we Włoszech

Hebbelschule Kiel z Kiel w Niemczech

Gimnazija Bežigrad z Ljubljany w Slowenii.

Projekt, który realizowany będzie od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 roku, przewiduje cztery wymiany międzynarodowe, po jednej w każdym kraju. Ponadto, odbędą się dwa spotkania projektowe dla nauczycieli zaangażowanych w projekt. Pierwsze z nich odbędzie się w Gragnano.

Uroczysta inauguracja projektu odbędzie się 7 listopada 2017 roku o godzinie 11.30 w sali sesyjnej Ratusza w Gragnano w obecności nauczycieli koordynatorów ze wszystkich szkół partnerskich, którzy wezmą udział w spotkaniu z przedstawicielami  lokalnych władz, przestawicielami Wydziału Edukacji regionu Campania i przedstawicielami Miasta Neapol.

Czytaj więcej...