Erasmus+ KA 2: Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks

“Speak up, even if your voice shakes” 2017-1-PL01-KA219-038569_1

Projekt Erasmus + KA2  “Speak up, even if your voice shakes”  je namenjen dijakom in učiteljem naslednjih šol:

“Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6” iz Bydgoszcz (Poljska),

“Istituto di Istruzione Superiore don Lorenzo Milani” iz Gragnana (Italija),

“Hebbelschule Kiel” iz Kiel-a (Nemčija)

“Gimnazija Bežigrad” iz Ljubljane (Slovenija).

V projekt, ki se bo izvajal od 1. septembra 2017 do 31. avgusta 2019 so predvidena štiri mednarodna srečanja; izmenoma bo vsaka partnerska šola enkrat gostila udeležence projekta. Dodatno bosta izvedeni dve srečanji samo za učitelje koordinatorje in prva bo potekala v Gragnanu.

Projekt Erasmus+ KA2 bo uradno odprt 7. novembra ob 11.30 v dvorani Mestne hiše v Gragnanu ob prisotnosti učiteljev koordinatorjev šol, ki so vključene v projekt in sicer iz Poljske, Nemčije in Slovenije. Govor bodo imeli predstavniki lokalne oblasti, regijskega šolskega odbora pokrajine Campania in predstavniki iz metropolitanskega mesta Neapelj.

Cilji projekta so nadgraditi dijakove kompetence mehkih veščin in povečati njihove sposobnosti v povezavi z individualno predstavitvijo ter veščinami socialnega in timskega dela z namenom razvijanja kritičnega mišljenja, učinkovite komunikacije in kreativnosti. Dijaki bodo posledično postali odgovorni državljani sveta, ki bodo sposobni razumeti ljudi iz drugačnih kultur, spoštovati razlike in razvijati primeren čut empatije. V največji meri pa bo ta projekt udeleženim šolam pripomogel k krepitvi Evropske dimenzije.