Druga krajša izmenjava dijakov

Mesto: Gragnano, Italija            

Datum: 16. – 24. marec 2018

Lokacija: Istituto Di Istruzione Superiore Don Lorenzo Milani

Naslov: Via Quarantola 6, 80054 Gragnano, NA, Italija

Na srednji šoli Don Lorenzo Milani v Gragnanu je v petek, 16. marca bilo vse pripravljeno za sprejem treh delegacij partnerskih šol, ki sodelujejo v Erasmus+ KA2 projektu ”Speak up, even if your voice shakes”- »Spregovori tudi, če se ti glas zatrese«. Druga izmenjava je imela izjemen naslov: »Evropsko leto kulturne dediščine.«

Od 16. do 24. marca je šest učiteljev in 18 dijakov (dva učitelja in šest dijakov iz vsake države) iz “Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6" iz Bydgoszcz (Poljska), “Hebbelschule Kiel” iz Kiel –a (Nemčija) in “Gimnazija Bežigrad” v Ljubljana (Slovenija) s pomočjo dijakov raziskovalo našo kulturno dediščino: otipljivo, neotipljivo in naravno. Naši dijaki so bili v vlogi turističnih vodičev med obiskom ruševin v Pompejih, ter mestih Villas Stabiae in Sorrento. Regionalni narodni plesi in tradicionalna hrana, ki so se jo tuji dijaki prav tako naučili pripravljati, so dijake ozavestili tudi o lepoti naše neotipljive naravne dediščine. Med njihovim obiskom so prav tako vsi dijaki, italijanski in tuji sodelovali v dveh delavnicah na temo javnega nastopanja in debatiranja.  Na delavnicah so delali skupaj s tujimi parterji, sodelovali v skupinah in sprejemali odločitve glede končnega izdelka.

Na zaključnem večeru so v petek, 24. marca, ob prisotnosti učiteljev koordinatorjev, ravnatelja naše šole, družin gostiteljic in lokalnih predstavnikov, dijaki javnosti predstavili svoje delo in narodne plese iz vsake države. S strani dijakov je bil organiziran mednarodni buffet z namenom delitve in počastitve evropskega državljanstva.

Dijaki so zagotovo izpopolnili komunikativne spretnosti ter socialne in delovne veščine. Delati v skupini v duhu odgovornega državljana Evrope jim je omogočilo zavedanje o razlikah med narodi, ki služi kot vir kulturnega bogatenja in ne oddaljevanja.  To je glavni cilj projekta, ki ga mi učitelji želimo doseči, namreč, uvesti naše dijake v pozitiven medkulturni odnos.

Prva, krajša izmenjava dijakov

  Kraj: Kiel, Nemčija

  Čas: 1.-9. December 2017

  Lokacija: Hebbelschule Kiel

  Naslov: Feldstrasse 177, 24106 Kiel

Prva, krajša izmenjava dijakov se je odvijala prvi teden v decembru. Dvajset dijakov iz Hebbelschule in njihovih družin je gostilo osem poljskih, šest slovenskih in šest italijanskih dijakov.

Glavni cilj mobilnosti je bila krepitev socialnih, državljanskih in medkulturnih kompetenc udeležencev ter izboljšati znanje o krizi migrantov v Evropi.

Dijaki so sodelovali na medkulturni delavnici, ki jo je vodila ga. Carol Sheehan, profesorica na Univerzi v Kiel-u. Glavni poudarek tega dogodka je bil obisk dveh migrantov iz Sirije, ki trenutno študirata na Univerzi v Kiel-u in se počasi vključujeta v lokalno skupnost.

Končni izdelek na izmenjavi so bile petminutne predstavitve, predstavljene s pomočjo spletnih orodij, ki so bila predstavljena na IT delavnicah. Na tem dogodku, ki so se ga udeležile gostiteljske družine, dijaki in učitelji, so mednarodne skupine projekta „Speak up“ izmenjale mnenja o krizi migrantov.

Pravzaprav naše srečanje v Kiel-u ni bilo posvečeno samo delu, saj si ga bomo zapomnili po toplini in gostoljubnosti naših gostiteljev, novih prijateljih in mrzlem sprehodu po mestni promenadi, obisku očarljivega mesta Lübeck in novoletnega vzdušja na božičnem sejmu.

 

Srečanje nacionalnih koordinatorjev prvega transnacionalnega projekta

  Mesto: Gregnano, Italija       Datum: 5.-8. november 2017

  1. lokacija: Instituto Di Istruzione Superiore Don Lorenzo Milani

  Naslov: Via Qarantola,6, 80054 Gragnano NA, Italija

  2. lokacija: Hotel Parco Konferenčna dvorana

  Naslov: Strada Statale 366 per Agerola, 80054 Gragnano NA, Italija

Srečanje v Italiji je bilo v več pogledih posebno, saj je to bila priložnost ob kateri so se prvič osebno srečali in spoznali vsi učitelji-koordinatorji. V duhu italijanske prijaznosti in gostoljubnosti smo v mestu Gragnano  spoznali ekipo Speak Up Don Lorenzo iz Milana, njihovega ravnatelja in vse učitelje ter dijake vključene projekt. Udeležili smo se tudi toplega sprejema pri županu mesta Gragnano, gospodu Paolu Cimminu.

Preberi več