Druga krajša izmenjava dijakov

Mesto: Gragnano, Italija            

Datum: 16. – 24. marec 2018

Lokacija: Istituto Di Istruzione Superiore Don Lorenzo Milani

Naslov: Via Quarantola 6, 80054 Gragnano, NA, Italija

Na srednji šoli Don Lorenzo Milani v Gragnanu je v petek, 16. marca bilo vse pripravljeno za sprejem treh delegacij partnerskih šol, ki sodelujejo v Erasmus+ KA2 projektu ”Speak up, even if your voice shakes”- »Spregovori tudi, če se ti glas zatrese«. Druga izmenjava je imela izjemen naslov: »Evropsko leto kulturne dediščine.«

Od 16. do 24. marca je šest učiteljev in 18 dijakov (dva učitelja in šest dijakov iz vsake države) iz “Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6" iz Bydgoszcz (Poljska), “Hebbelschule Kiel” iz Kiel –a (Nemčija) in “Gimnazija Bežigrad” v Ljubljana (Slovenija) s pomočjo dijakov raziskovalo našo kulturno dediščino: otipljivo, neotipljivo in naravno. Naši dijaki so bili v vlogi turističnih vodičev med obiskom ruševin v Pompejih, ter mestih Villas Stabiae in Sorrento. Regionalni narodni plesi in tradicionalna hrana, ki so se jo tuji dijaki prav tako naučili pripravljati, so dijake ozavestili tudi o lepoti naše neotipljive naravne dediščine. Med njihovim obiskom so prav tako vsi dijaki, italijanski in tuji sodelovali v dveh delavnicah na temo javnega nastopanja in debatiranja.  Na delavnicah so delali skupaj s tujimi parterji, sodelovali v skupinah in sprejemali odločitve glede končnega izdelka.

Na zaključnem večeru so v petek, 24. marca, ob prisotnosti učiteljev koordinatorjev, ravnatelja naše šole, družin gostiteljic in lokalnih predstavnikov, dijaki javnosti predstavili svoje delo in narodne plese iz vsake države. S strani dijakov je bil organiziran mednarodni buffet z namenom delitve in počastitve evropskega državljanstva.

Dijaki so zagotovo izpopolnili komunikativne spretnosti ter socialne in delovne veščine. Delati v skupini v duhu odgovornega državljana Evrope jim je omogočilo zavedanje o razlikah med narodi, ki služi kot vir kulturnega bogatenja in ne oddaljevanja.  To je glavni cilj projekta, ki ga mi učitelji želimo doseči, namreč, uvesti naše dijake v pozitiven medkulturni odnos.