Europejskie Odznaki Jakości i Speak Up Debating Society

Trwa dobra passa naszego zespołu projektowego. W październiku wszystkie szkoły otrzymały Europejskie Odznaki Jakości za "Speak up, even if your voice shakes." Od września 2018 realizujemy kolejny projekt eTwinning "Speak Up Debating Society." Aby odwiedzić Twinspace projektu, kliknij tutaj lub na logo po prawej stronie.