Druga wymiana młodzieży

Miasto: Gragnano, Włochy

Data: 16 - 24 marca 2018

Miejsce spotkania: Istituto di Istruzione Superiore don Lorenzo Milani

Adres: Via Quarantola, 6, 80054 Gragnano NA, Italy

W piątek 16 marca Liceum im. don Lorenzo Milani w Gragnano było gotowe na przyjęcie trzech delegacji ze szkół partnerskich biorących udział w projekcie Erasmus+ KA2 "Speak up, even if your voice shakes." Tematem przewodnim drugiej mobilności był Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Od 16 do 24 marca sześciu nauczycieli i osiemnastu uczniów (dwóch nauczycieli i sześciu uczniów z każdego kraju) z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy (Polska), Hebbelschule Kiel w Kiel (Niemcy) i z Gimnazija Bežigrad w Lublanie (Słowenia) w towarzystwie włoskich partnerów, uczniów i nauczycieli, poznawało dziedzictwo kulturowe Włoch: materialne, niematerialne i naturalne. Uczniowie Liceum im. don Lorenzo Milani pełnili rolę przewodników w czasie wizyty w Pompejach, Villas Stabiae i Sorrento. Licealiści z Polski, Niemiec i Słowenii  poznali także włoskie regionalne tańce ludowe i nauczyli się przygotowywać lokalne potrawy. Ponadto, podczas pobytu w Gragnano wszyscy uczniowie z czterech krajów partnerskich wzięli udział w warsztatach poświęconych wystąpieniom publicznym i debatom. W czasie warsztatów uczniowie pracowali w grupach międzynarodowych i stworzyli produkty finałowe mobilności: prezentacje multimedialne przedstawione w czasie uroczystego zakończenia wymiany w audytorium Liceum im. don Lorenzo Milani w obecności Dyrektora Szkoły, nauczycieli, uczniów, rodziców i przedstawicieli władz lokalnych. Tego wieczoru uczniowie przedstawili także regionalne tańce włoskie, polski, słoweński oraz niemiecki i przygotowali międzynarodowy bufet.

W czasie wymiany uczniowie rozwinęli kompetencje komunikacyjne i społeczne. Współpraca z rówieśnikami z innych europejskich krajów uświadomiła im, że istniejące między nami różnice wzbogacają nas i nie powinny nas od siebie oddalać. Jest to główny końcowy cel projektu, który my, nauczyciele, chcemy uzyskać: pokazać uczniom jak nawiązywać i utrzymywać pozytywne relacje międzykulturowe.