Pierwsza wymiana młodzieży

  Miasto: Kiel, Niemcy

  Data: 1-9 grudnia 2017

  Miejsce spotkania: Hebbelschule Kiel

  Adres: Feldstrasse 177, 24106 Kiel

Pierwsze spotkanie projektowe "Speak up, even if your voice shakes" odbyło się w pierwszych dniach grudnia. Dwudziestu uczniów Hebbelschule Kiel gościło w swoich domach ośmiu uczniów z Polski, sześciu ze Słowenii i sześciu z Włoch.

Głównym celem mobilności było pogłębienie świadomości obywatelskiej i kompetencji międzykulturowych oraz wzrost wiedzy na temat kryzysu imigracyjnego w Europie. Uczniowie wzięli udział w warsztatach międzykulturowych, które poprowadziła pani Carol Sheehan, wykładowca uniwersytetu w Kiel. Ich głównym punktem było spotkanie z dwoma uchodźcami z Syrii, obecnie studentami uniwersytetu powoli integrującymi się z lokalną społecznością.

Końcowym produktem wymiany były pięciominutowe prezentacje przygotowane przez uczniów z wykorzystaniem narzędzi internetowych poznanych w czasie warsztatów ICT. W obecności rodziców, nauczycieli i dyrekcji Hebbelschule Kiel uczniowie w międzynarodowych grupach zaprezentowali swoje refleksje na temat uchodźców.

Pobyt w Kiel zapamiętamy jednak głównie ze względu na niezwykłą serdeczność naszych gospodarzy, nowo zawarte przyjaźnie, a także mroźny spacer nadbrzeżną promenadą w Kiel, wizytę w przeuroczej Lubece i świąteczny gwar jarmarków bożonarodzeniowych.