Początek


Erasmus+ KA 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

“Speak up, even if your voice shakes” 2017-1-PL01-KA219-038569_1

Projekt Erasmus + KA2  “Speak up, even if your voice shakes”  jest skierowany do uczniów i nauczycieli następujących szkół:

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy

Istituto di Istruzione Superiore don Lorenzo Milani” z Gragnano we Włoszech

Hebbelschule Kiel z Kiel w Niemczech

Gimnazija Bežigrad z Ljubljany w Slowenii.

Projekt, który realizowany będzie od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 roku, przewiduje cztery wymiany międzynarodowe, po jednej w każdym kraju. Ponadto, odbędą się dwa spotkania projektowe dla nauczycieli zaangażowanych w projekt. Pierwsze z nich odbędzie się w Gragnano.

Uroczysta inauguracja projektu odbędzie się 7 listopada 2017 roku o godzinie 11.30 w sali sesyjnej Ratusza w Gragnano w obecności nauczycieli koordynatorów ze wszystkich szkół partnerskich, którzy wezmą udział w spotkaniu z przedstawicielami  lokalnych władz, przestawicielami Wydziału Edukacji regionu Campania i przedstawicielami Miasta Neapol.

Cele projektu to doskonalenie umiejętności miękkich, rozwijanie umiejętności ładnego wysławiania się, poprawa kompetencji społecznych i pracy w grupie, rozwój krytycznego myślenia, efektywnej komunikacji i kreatywności. Uczniowie staną się odpowiedzialnymi obywatelami świata rozumiejącymi ludzi pochodzących z innych kultur, szanującymi różnice pomiędzy nimi i wykazującymi się empatią. Co najważniejsze, projekt wpłynie na wzmocnienie wymiaru europejskiego we wszystkich szkołach partnerskich. 

Grupa włoska


Grupa polska